หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารงานวิจัย > นางสาวนัฐภรณ์ ผลพฤกษา นำเสนอบทความวิจัย ณ ห้องประชุมรพีพรรณฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวนัฐภรณ์ ผลพฤกษา นำเสนอบทความวิจัย ณ ห้องประชุมรพีพรรณฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

admin thai
2019-05-10 13:59:55


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัฐภรณ์ ผลพฤกษา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำเสนอบทความวิจัยในหัวข้อ "วัจนกรรมในบทเพลงจากเหตุการณ์ผู้ประสบภัยและกู้ภัยถ้ำหลวง" โดยมีอาจารย์กฤติกา ผลเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
ในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ ๓ 
"ภาษา สังคมและคนในยุคดิจิตอล (๔.๐)" เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมรพีพรรณฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไพรัช ศิริวัฒนาพิศาล : ถ่ายภาพ
นัฐภรณ์ ผลพฤกษา : รายงาน