หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วม“โครงการ ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒ “ ในกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วม“โครงการ ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒ “ ในกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็

admin thai
2019-11-14 15:52:28

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ได้เข้าร่วม“โครงการ ธนชาต ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒ “
 ในกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ อาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ 


โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔ คน ได้แก่
๑.นางสาวอารีญา รักษา
๒.นางสาวนนทญา เรืองทอง
๓.นางสาวสุทธญาณ์ เจริญผล
๔.นายสุธิราช คงช่วย

โดยมี อาจารย์กฤติกา ผลเกิด และอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อม


นนทญา เรืองทอง : ถ่ายภาพ
กุลชลี ปั้นโต : รายงาน