หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย”

admin thai
2018-10-19 15:28:39


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

“โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย”

     สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี ร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ใน โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย (ระดับอุดมศึกษา) ชิงโล่และเงินรางวัลมากมาย ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

ดูรายละเอียดเกณฑ์การประกวดได้ที่ https://drive.google.com/…/1eoGf4kHzxDBSdWcfYUhaNEEr5…/view…

อ่านเพิ่มเติม....pdf