หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว และมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต"
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-05-10 11:51:46
ข่าวย้อนหลัง