หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ ...
2019-07-08 13:35:56
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร”
ประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ...
2019-03-11 10:15:10
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพในการทำงาน”
ประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ...
2019-03-11 10:12:14
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "ศิลปะการพูดที่ใช้ในการทำงาน"
ประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ...
2019-03-11 10:09:48
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการทำงาน"
ประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ...
2019-03-11 10:12:51
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "การทำงานเลขานุการอย่างมืออาชีพ" บรรยายโดย คุณณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ
ประชาสัมพันธ์   สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ...
2019-02-02 19:14:41
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "การทำงานบรรณาธิการกิจ" โดยคุณอาจารีย์ สุทธิโรจน์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์นานมี บุ๊คส์
ประชาสัมพันธ์    สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดกิจก ...
2019-01-24 12:55:19
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ...
2018-10-19 15:28:39
ข่าวปัจจุบัน