หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ๒ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้า ๒ รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ “ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ๒ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้า ๒ รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ “ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ”

admin thai
2019-02-07 13:15:28


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ๒ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้า ๒ รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ “ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ”

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญญาภา ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวทิยาพร กริ่งสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ” เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย ชมรมการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

อ่านเพิ่มเติม....pdf