หน้าหลัก > ข่าว > การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย > โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin thai
2019-02-07 13:15:51


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก "คุณสุมารินทร์ จันทร์ทอง" ที่ปรึกษาอิสระงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและเทคนิคการเข้าสัมภาษณ์งาน" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพ ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร ๓๕

อ่านเพิ่มเติม....pdf