หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "การทำงานบรรณาธิการกิจ" โดยคุณอาจารีย์ สุทธิโรจน์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์นานมี บุ๊คส์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "การทำงานบรรณาธิการกิจ" โดยคุณอาจารีย์ สุทธิโรจน์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์นานมี บุ๊คส์

admin thai
1 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 63


ประชาสัมพันธ์

    สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดกิจกรรมในรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพภาษาไทย

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "การทำงานบรรณาธิการกิจ" โดยคุณอาจารีย์ สุทธิโรจน์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์นานมี บุ๊คส์ 


ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. ณ ห้องนิภานภดล ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน 


ติดต่อสำรองที่นั่ง 

โทร ๐๙๓ - ๘๘๒๐๒๖๓ (กีตาร์)