หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย”

admin thai
19 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 65


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆนักศึกษาร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

“โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย”

          สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี ร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ใน โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย (ระดับอุดมศึกษา) ชิงโล่และเงินรางวัลมากมาย ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

ดูรายละเอียดเกณฑ์การประกวดได้ที่ https://drive.google.com/…/1eoGf4kHzxDBSdWcfYUhaNEEr5…/view…

อ่านเพิ่มเติม....pdf